facebook vimeo
Guru Shoots

Fotografi Cameramani

Contractul

C O N T R A C T
nr. ____ incheiat astăzi ___ - ___ - ____.

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1. Nume Prenume domiciliat in __________________, telefon. _________ CI ___________ CNP __________________ în calitate de BENEFICIAR, şi
2. ŞTEFĂNESCU TIBERIUS-CLAUDIU P.F.A. cu sediul social în municipiul Oneşti, judeţul Bacău, Cod Înregistrare Fiscală 20527405, R.C. F04/196/26.10.1995, reprezentată de administrator Ştefănescu Tiberius-Claudiu în calitate de PRESTATOR.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
- Servicii video, realizarea unui film descriptiv al evenimentelor derulate pe parcursul evenimentului.
III. DURATA CONTRACTULUI
- Prezentul contract se încheie pentru evenimentul _________ care incepe in data _________ - ora aproximativa __________ si se va incheia la data ________ ora finala ____.
IV. VALOAREA CONTRACTUALĂ
- Beneficiarul va plăti prestatorului suma de _______ lei RON/pachet servicii ________ constand in filmare 2-4 ore plus montaj, transpunere pe DVD/BluRay, coperta color, in format Standard Definition sau High Definition în baza facturii emise de către prestator.
- Daca beneficiarul solicita operatorului sa ramana la locul petrecerii ori sa se deplaseze in alta parte dupa ora 6.oo dimineata (este vorba de dimineata de dupa evenimentele pentru care s-a solicitat prestarea serviciilor mentionate in contract), acesta va plati prestatorului cate 100 de lei pentru fiecare ora in plus peste ora 6.oo dimineata, indiferent daca operatorul are activitate sau nu.
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
A. PRESTATORUL
- se obligă sa fie prezent pe tot parcursul evenimentelor in perioada specificata si sa filmeze selectiv ceea ce este mai important sau ceea ce solicita beneficiarul.
- poate refuza filmarea anumitor evenimente atunci cand conditiile atmosferice (temperature, umiditate, precipitatii) pun in pericol aparatura utilizata ori daca operatorul este pus in pericol de actiunea rau voitoare a unor terte persoane sau alti factori.
- se obliga sa remedieze gratuit orice inadvertenta tehnica reclamata in termen de 15 zile lucratoare de la livrare.
- prestatorul nu poate fi obligat sa opereze gratuit modificari ori refacerea materialului daca beneficiarul invoca preferinte de ordin artistic (asamblare imagine-sunet), beneficiarul avand obligatia de a-si exprima pretentiile inainte de finalizarea montajului, ori daca materialul ori suportul a fost deteriorat din vina beneficiarului
- prestatorul este obligat sa ofere materialul pe DVD compatibil cu majoritatea echipamentelor existente pe piata de profil si nu isi asuma raspunderea pentru problemele ce rezulta din utilizarea la redare a unei aparaturi neperformante.
- prestatorul îşi rezervă dreptul de a semna discret (grafic si electronic), la inceput si la sfarsit, materialul realizat cu text si elemente grafice. Eliminarea acestei clauze presupune un tarif suplimentar echivalent cu 35% din preţul contractului şi se poate face prin act adiţional.
- prestatorul îşi rezervă dreptul de a utiliza eventual unele imagini realizate în cadrul acestui contract pentru promovarea activităţii sale, inclusiv în portofoliu şi pe internet. Eliminarea acestei clauze presupune un tarif suplimentar echivalent cu 30% din preţul contractului şi se poate face prin act adiţional.
B. BENEFICIARUL
- se obligă sa indice prestatorului ce anume trebuie filmat si sa plateasca contravaloarea prestatiei.
- se obliga sa asigure si sa respecte securitatea prestatorului pe tot parcursul evenimentelor
- se obliga sa asigure transport (ori pretul acestuia – deplasarea pe raza jud. Bacău fiind gratuită in limita a 20 km). În afara jud. Bacău, se aplică un tarif de 0,5 lei/km), masa, cazare (daca este cazul).
- se obliga sa asigure conditiile necesare desfasurarii activitatii: parametri optimi ai atmosferei (temperatura, ambianta, iluminat).
- se obliga sa reclame in termen de 15 zile lucratoare eventuale inadvertente tehnice constatate in materialul audio-video si sa ceara remedierea gratuita a acestor probleme
- beneficiarul va obţine toate aprobările necesare pentru fotografierea în locaţiile stabilite cât şi acordul tuturor persoanelor care vor apărea în imagini.

C. LIMITARI TEHNICE
- Materialele rezultate se vizualizează la calitate maximă pe un monitor/televizor calibrat ca luminozitate şi culoare. Materialele pot apărea în mod diferit pe monitoare / televizoare diferite in functie de capabilitatile tehnice ale acestora.
- Beneficiarul nu poate cere prestatorului efecte speciale ce depasesc posibilitatile oferite de aparatura si softurile detinute de acesta.
- Beneficiarul este responsabil să-şi facă copii de siguranţă ale materialelor primite. Prestatorul arhivează materialele şi poate furniza copii ulterior, contra cost, dar nu garantează păstrarea materialelor pe o perioadă nedeterminată.
VI. CLAUZA PENALĂ
- În cazul neîndeplinirii în termenul şi în condiţiile convenite a obligaţiilor contractuale, părţile îşi datorează penalităţile de întârziere în cuantum de 0,05%/zi.
- În cazul rezilierii contractului suma platita in avans pentru prestatie se restituie beneficiarului daca rezilierea este ceruta de prestator.
- În cazul rezilierii contractului suma platita in avans pentru prestatie NU se va restitui beneficiarului daca rezilierea este ceruta de beneficiar, indiferent de motivele invocate, exceptand clauza de forta majora.
- Beneficiarul se obliga sa asigure securitatea prestatorului pe tot parcursul evenimentelor si se obliga la plata daunelor cauzate de eventuala actiune rau-voitoare sau accidentale a unor terte persoane participante la evenimentele pentru care s-a solicitat filmarea.
VII. REZILIEREA CONTRACTULUI
- Contractul poate fi reziliat in cazul in care evenimentului pentru care s-a solicitat pachetul de servicii nu mai are loc sau daca prestatorului se afla in imposibilitatea de a onora contractul ca urmare a imprejurarilor independente de vointa sa (boala grava ce conduce catre invaliditate in conditiile prevazute de lege).
- In situatia rezilierii, contactului, din initiativa beneficiarului, se va restitui suma platita in avans doar daca se instiinteaza, in scris, prestatorul asupra nedesfasurarii evenimentului cu minim 90 zile inainte de data la care s-ar fi executat .
- Avansul se restituie la 3 luni dupa reziliere dupa ce s-a facut dovada ca evenimentul intr-adevar nu a avut loc.
- Daca prestatorul este in imposibilitatea de a presta, din cauze tehnice (defectarea camerei video in timpul evenimentelor), acesta va restitui neconditionat avansul primit fara a avea vreo alta obligatie.
VIII. FORŢA MAJORĂ
- Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă. Prin caz de forţă majoră se înţeleg împrejurările neprevăzute şi inevitabile pentru una dintre părţi, incluzând dar nelimitându-se la: accident, rănire, boală, incendiu, furt, urgenţă familială (rudele de gradul întâi şi doi) sau orice act sau situaţie dincolo de controlul părţilor, recunoscut de lege ca fiind un caz de forţă majoră.
- Partea care invocă forţa majoră va comunica în scris celeilalte părţi dovada intervenirii cazului de forţă majoră. În cazul în care prestatorul nu realizează din vina sa imaginile care fac obiectul acestui contract, el este responsabil în faţa beneficiarului numai pentru sumele plătite de către acesta, neintrând în discuţie orice cheltuieli făcute între timp de către prestator.
IX. LITIGII:
- Părţile convin ca litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract să fie soluţionate pe cale amiabilă. Eventualele litigii ce decurg din interpretarea şi executarea prezentului contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă vor fi supuse institutiei de mediere si/sau instanţelor judecătoreşti competente.
X. DISPOZIŢII FINALE
- Prezentul contract se completează de drept cu prevederile legii Nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe.
- Modificarea prezentului contract se face numai printr-un act adiţional semnat de ambele părţi contractante. Prin semnarea acestui contract, atât prestatorul cât şi beneficiarul se obligă să îl respecte întocmai.
- Prezentul contract a fost încheiat în limba română în două exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
- Prezentul contract intra in vigoare de la data _________ cand s-a achitat in avans suma de ________ lei RON care constituie parte integranta din valoarea totala a prestatiei realizate, beneficiarul urmand sa plateasca diferenta la.

Precizari

Este posibil ca unele prevederi contractuale sa para cumva restrictive. Acestea au fost introduse in urma unor situatii deosebite intalnite in practica. Iata, mai jos cateva dintre ele:


Orice rezervare pentru o anumita data calendaristica este posibila in baza unui contract si a unui avans de minim 500 lei.
Solicitari de genul: "Tine-mi si mie rezervata data de... si mai vedem noi..." NU sunt posibile !
Incheierea unui contract este necesara pentru siguranta ambelor parti:
- beneficiarii se asigura ca evenimentul lor va fi filmat
- prestatorul se asigura ca la data mentionata are activitate si obtine un venit sigur.
Daca, dupa incheierea contractului, beneficiarii se decid sa renunte PIERD AVANSUL de 500 LEI achitat. Se admite o singura exceptie: nedesfasurarea evenimentului. Aceasta situatie trebuie anuntata in scris cu trei luni inainte de data pt. care s-a incheiat contractul si ulterior trebuie dovedita cu acte.


Preferinte de ordin artistic ori in ce priveste continutul se exprima inainte de inceperea montajului video.
Solicitari ulterioare gen "schimba-mi melodia aia" sau "taie unde apare soacra-mea" sunt posibile doar contra cost.
Motivul: orice modificare, cat de mica, inseamna reprocesarea intregului material, rescrierea pe discuri, printarea discurilor ceea ce inseamna o zi intreaga de munca sau mai multe plus consum de materiale. Toate acestea nu pot fi gratis...


Filmarea evenimentului se incheie la ora stabilita prin contract. De obicei, la nunti, este ora 6.oo dimineata.
Sigur ca, omeneste vorbind, intelegem situatia in care cursul evenimentelor depaseste aceasta ora si nu se pune problema. Un sfert de ora, o jumatate de ora, nu este o tragedie, se filmeaza pana luam voalul miresei si nunta se considera incheiata.
Aceasta prevedere a fost introdusa strict pt. situatiile in care nunta s-a terminat, mireasa e desgatita dar mai ramane un grup de 2-3 cheflii care mai toarna "anestezic" pe gat si lalaie fara control pana "cad la datorie". Eu nu stau sa pierd vremea cu ei...


Dreptul la semnatura este un drept de bun simt prin care orice autor al unei productii audiovizuale are dreptul de a spune privitorilor cine a realizat materialul.
Exista situatii, mai rare la nunti, mai des intalnite la productii comerciale, spoturi tv, film documentar, in care beneficiarul vrea sa lase impresia ca materialul sau a fost realizat de mari firme din domeniu, nu de catre un PFA care lucreaza la domiciliu, considerand ca apelarea la o solutie ieftina i-ar stirbi reputatia. Ok, se poate dar costa +30% din valoarea totala a contractului.
Uneori mai exista si acel snobism al nuntasilor care, cand sunt intrebati: "cine a filmat" ei raspund "a venit Bucurestiul". Da bine in fata nuntasilor sa arati ce tare esti ca-ti filmeaza de la Bucuresti nu de la Onesti. Nu-i frumos, nu-i util dar... ok, se poate insa minciuna e pe bani deci... +30% din valoarea totala a contractului.


Securitatea si demnitatea prestatorului sunt stipulate in contract datorita unor situatii fie penibile fie periculoase ce pot sa apara pe parcursul evenimentelor.
Un videograf trebuie sa realizeze un film nu sa suporte jignirile vreunui chefliu care a pierdut sirul paharelor si nici sa moara pe altarul celei de a saptea arte...


Prevederile acestui contract pot suporta modificari de comun acord intre partile contractante.

 

sus
0723626007
Digi 0770682759
contact